|
ثبت نام
پیامک 30002625262507
نوشته شده توسط مدیر سایت   
دسته: پروژه دارآباد
نمایش از شنبه, 21 تیر 1393 05:24
بازدید: 2133

با سلام

نظر به اینکه پیش نویس طرح گردشگری اراضی دارآباد درحال آماده شدن می باشد و با عنایت به اینکه     پیش پرداخت مشاور می بایستی بصورت کامل پرداخت گردد ، لازم وضروری است مالکینی که هنوز اقدام به پرداخت اقساط خود ننموده اند هرچه سریعتر نسبت به واریز قسط خود به حسابهای مربوطه اقدام و فیش های واریزی را به شماره 22446515 فکس و یا با دفتر پروژه تماس گرفته و 6 رقم آخر فیش را به خانم زارع                   (کارمند پروژه) با شماره تماسهای 23563568 و 09367365114 اطلاع دهند.

   شماره حساب قسط : 697943699 بانک کشاورزی بنام آقایان علی جمشیدیها ، سعید زیادبخش و                  عباس فیض آبادی

   شماره حساب هزینه های پروژه : 40592758 بانک کشاورزی بنام آقای سعید زیادبخش

 

میزان سهم

 

مبلغ قابل پرداخت (قسط)

 

مبلغ قابل پرداخت(هزینه های پروژه)

یک سهمی ها

500،000 تومان

100،000 تومان

نیم سهمی ها

250،000 تومان

100،000 تومان

یک چهارم سهمی ها

125،000 تومان

100،000 تومان

110 متری ها

85،000 تومان

100،000 تومان

275 متری ها

210،000 تومان

100،000 تومان

440 متری ها

335،000 تومان

100،000 تومان

495 متری ها

375،000 تومان

100،000 تومان

 

 

ضمنأ مالکینی که تاکنون به دفترخانه شماره 15 جهت تنظیم وکالت کاری به آقایان ( علی جمشیدیها –   سعید زیادبخش ) مراجعه ننموده اند ، لازم و ضروری است نسبت به تنظیم وکالت کاری محضری برای به حدنصاب رسیدن وکالتها جهت مذاکرات فروش پس از تهیه طرح ، اقدام عاجل مبذول فرمایند.

آدرس دفترخانه اسناد رسمی شماره 15 : میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام جنب ایستگاه اتوبوس

سردفتر : آقای دکتر جلالی   تلفن : 88966874

 

                                                                                                                             با تشکر سعید زیادبخش

                                                                                                                          مدیر پروژه 24 هکتاری دارآباد